Waarom kan APS therapie zo goed helpen bij fibromyalgie (FMS) en ME /CVS?

Klachten en aangetoonde fysiologische afwijkingen

Positieve effecten van APS Therapie

Wijd verspreide pijnklachten in het hele lichaam als gevolg van verhoogde prikkelbaarheid van het Centrale Zenuwstelsel.

Pijnvermindering door verhoging van beta-endorfine en leu-enkefaline

Vermoeidheidsklachten.

Door APS therapie verminderen de klachten van vermoeidheid aanzienlijk; ten eerste doordat er meer ATP beschikbaar komt en ten tweede omdat men beter en dieper slaapt.

Tekort aan ATP in de weefsels en verminderde productie van ATP.

APS verhoogt de productie van ATP met ruim 500%.

Verminderde doorlaatbaarheid van de celwand en celstofwisseling in spieren en organen.

APS verhoogt de permeabiliteit van de celwand en verbetert de stofwisseling in spieren en organen.

Verminderde doorbloeding in bepaalde  gedeelten van hersenen die betrokken zijn bij het voelen van pijn.

APS verbetert de doorbloeding en kan door plaatsing van de zwarte elektrodes in de nek en een rode op het voorhoofd de doorbloeding in de hersenen verbeteren.

Verhoogde hoeveelheid Substance P in de cerebrospinale vloeistof.

Door verhoging van de productie van leucine- enkefaline wordt het vrijkomen van Substance P geremd.

“Foggy mind”concentratiestoornissen etc.

APS vermindert vermoeidheid men kan helderder denken en zich beter concentreren.(waarschijnlijk door verbetering van de glucose stofwisseling)

Ontbreken van de diepe slaap (delta-stadium).

APS-therapie verbetert het slaappatroon. (beter en dieper slapen)

Tekort aan groeihormoon: Door het ontbreken van de diepe slaap wordt er te weinig groeihormoon aan gemaakt.

Door het verbeteren van de slaapkwaliteit en het deltastadium van de slaap vind herstel plaats van de productie van groeihormoon.

Ontregeling van het stressregulerend systeem, de HPA-as = hypofyse hypothalamus bijnieras.

HPA-as gaat waarschijnlijk weer beter functioneren door verbetering van de doorbloeding en stimulering van de stofwisseling door APS (verder onderzoek nodig).

Maagdarm problematiek onder andere prikkel bare darmsyndroom, diarree of obstipatie.

APS heeft een regulerende werking op de darmperistaltiek en normaliseert de stoelgang.

FMS-patiënten hebben meer en vaker last van het premenstrueel syndroom en de menstruatie.

APS vermindert de verschijnselen van het premenstrueel syndroom en vermindert de pijn tijdens de menstruatie.

Laag cortisol ten opzichte van gezonde personen.

APS vermindert ontstekingen. (Er zijn aanwijzingen dat  APS de cortisolspiegel verhoogt)

Laag serotonine ten opzichte van gezonde personen.

APS verbetert de stemming. (Er zijn aanwijzingen dat APS de serotoninespiegel verhoogt)

Laag melatonine ten opzichte van gezonde mensen en slaapstoornissen.

APS verbetert de kwaliteit van de slaap.(Dit kan te maken hebben met een verhoging van de melatoninespiegel en de serotoninespiegel)

Verminderde doorbloeding en te weinig zuurstof in de spierweefsels en de huid, met name ter plaatse van tenderpoints en triggerpoints. Daardoor kan er ten gevolge van anaërobe verbranding te weinig ATP worden geproduceerd. Tevens ontstaat er ophoping van afvalstoffen zoals onder andere melkzuren.

APS therapie verbetert de doorbloeding in alle weefsels tussen de elektrodes, daardoor komen er meer voedingsstoffen en zuurstof beschikbaar voor het stofwisselingsproces Tevens worden afvalstoffen zoals melkzuren beter afgevoerd.

Functiestoornissen in lever, milt, hypofyse, bijnieren.

Verbetering van de stofwisseling en doorbloeding in deze organen waardoor zij mogelijk beter gaan functioneren.

Bij FMS ontstaan bij inspanning sneller micro-traumata in de spieren, ook is het herstelmechanisme verstoord, hierdoor kunnen degeneratieve veranderingen optreden

APS zorgt voor sneller herstel van beschadigde weefsels en microtraumata. Degeneratieve veranderingen worden hierdoor voorkomen.