APS THERAPIE                   

APS staat voor A ctie P otentiaal S imulatie en bestaat uit het toedienen van een lichaamseigen stroomsignaal. Het is een vorm van microstroom elektrotherapie.

In ons lichaam vindt prikkeloverdracht plaats tussen de lichaamscellen door middel van een zogenaamde actiepotentiaal . Doordat die prikkeloverdracht plaatsvindt kunt u spieren samentrekken, ruiken, voelen, enzovoort.

Wanneer u pijn heeft, zorgt die actiepotentiaal er voor dat uw hersenen een seintje krijgen om pijnbestrijdende en/of ontstekingsremmende stoffen te produceren. Stoffen die genezing en pijnstilling belemmeren worden afgevoerd.

Wanneer u een chronische ziekte of acute pijn heeft, wordt op bepaalde pijnlijke plaatsen de prikkeloverdracht in de lichaamscel niet meer uitgevoerd. Hierdoor worden uw hersenen niet meer aan het werk gezet om de nodige stoffen aan te maken en af te voeren. Het gevolg hiervan is, dat uw pijn en vermoeidheid blijft en soms zelfs toeneemt.

Actie Potentiaal Simulatie bootst de actiepotentiaal in uw lichaamscel na. Het gevolg hiervan is dat  in uw lichaamscellen de prikkeloverdracht weer plaatsvindt, waardoor uw hersenen het juiste alarmsignaal krijgen. Het lichaam reageert hierop met het produceren en/ of afvoeren van bepaalde noodzakelijke stoffen.

Het is een door het ministerie van Volksgezondheid vrijgegeven apparaat, wat betekent dat iedereen zomaar een apparaat mag kopen. Toch merk ik in de praktijk dat het lang niet altijd noodzakelijk is, omdat de meeste patiënten heel gestaag kunnen afbouwen en zo nu en dan nog komen voor een onderhoudsbehandeling.

Voor wie wel en voor wie niet?

APS therapie is geschikt voor personen met onder andere de volgende aandoeningen:   

* fibromyalgie/M.E.
* RSI (muisarm)
* whiplash
* slijmbeursontsteking
* ziekte van Bechterew
* sportblessures
* reumatoïde artritis 
* rugpijn
* kneuzingen
* artrose
* nekpijn
* bijholte- of voorhoofdsholte ontsteking
* frozen shoulder
* burnout
* posttraumatische dystrofie
* MS
* sportblessures
* hoofdpijn

APS is niet of in overleg geschikt voor:

- personen met een pacemaker
- zwangeren 
- personen met epilepsie
- personen met kanker

Alvorens u begint met APS therapie zal de therapeut gegevens over u en uw aandoening nodig hebben. Doorgaans zal dit in overleg met uw (huis)arts gebeuren. Het is voor de therapeut belangrijk om te weten waar de pijn precies zit en wat de mogelijke oorzaak is. Indien u aanvullend + verzekerd bent bij De Friesland Zorgverzekeraar komt u in aanmerking voor vergoeding. Uw huisarts dient hiervoor een machtiging uit te schrijven. 

De behandeling

De behandeling kan op 3 manieren plaatsvinden:

1.    De plakmethode
Deze behandeling bestaat uit het plakken van 8 elektrodes op het lichaam. Het is raadzaam om standaard de rug te behandelen om het centrale zenuwstelsel te activeren. Verder kan men een energiebehandeling krijgen en/of bepaalde pijnplaatsen kunnen behandeld worden.

2.    De waterbehandeling
Bij bijvoorbeeld reuma is het onmogelijk om iedere zwelling en ontsteking in de gewrichtjes van handen en voeten apart te behandelen. Tijdens de waterbehandeling worden er 2 sponselelektroden in een bak met lauwwarm water met zout gelegd. Dit bevordert de geleiding. De andere 2 elektroden blijven droog en worden op de beide armen of benen geplakt. De handen of voeten moeten tijdens de behandeling goed onder water blijven. In het water bouwt zich een lading op. Het is een prettige behandeling, die de bloedcirculatie bevordert. Vandaar dat deze methode bij uitstek effectief is bij mensen met posttraumatische dystrofie.

3.    Behandeling met applicator
Als de pijnplek niet helemaal goed valt aan te wijzen door de patiënt (hier ergens in de schouder), is het verstandig om met de applicator te behandelen. Rond de pijnplek wordt contactgel aangebracht en met een applicator wordt de pijnplek omcirkeld. Al naar gelang de grootte van het gebied worden er 1 of 2 elektroden geplakt.

Tijdens de periode van behandeling is het noodzakelijk om veel water te drinken, omdat de afvalstoffen zo snel mogelijk het lichaam moeten verlaten.

In het algemeen begint APS therapie met 5 behandelingen achter elkaar in één week. Daarna worden de behandelingen afgebouwd, afhankelijk van het resultaat. Sommige mensen, bijvoorbeeld met een chronische ziekte, hebben meer behandelingen nodig. Bij resultaat is dan meestal eens in de paar weken een onderhoudsbehandeling nodig. Anderen zijn na een aantal behandelingen pijnvrij en kunnen met APS therapie stoppen.

Het is niet verstandig om na een paar behandelingen ineens te stoppen. Ook al verergeren soms de klachten in het begin van de therapie, doorgaan is juist dan wenselijk. Verergering is meestal een teken dat de therapie aanslaat! Het is mogelijk om, indien APS therapie voor u gunstige effecten heeft, zelf een apparaat aan te schaffen. Vraag hiervoor bij ons naar de mogelijkheden. Huren kan ook! 

Effecten

Door het toedienen van het lichaamseigen signaal dat via elektroden op de huid het lichaam binnenkomt, worden de natuurlijke processen in uw lichaam weer geactiveerd.

De stoffen die een positieve bijdrage leveren aan pijnbestrijding, wondgenezing, ontstekingsremming en doorbloeding, zullen in grotere hoeveelheden worden aangemaakt. De stoffen die deze processen tegenwerken, worden versneld door het lichaam afgevoerd.

Eén van de belangrijkste effecten die met APS is aangetoond, is de toename van Adosenine TriPhosfaat (ATP). ATP is, op zuurstof na, één van de belangrijkste energiebronnen voor veel van de stofwisselingsprocessen in ons lichaam. Dit ATP draagt daarom bij aan een verbetering van het algeheel functioneren van het lichaam en in het bijzonder tot het herstel van de functie van de cel. Bovendien is één van de stoffen die afgeleid wordt van ATP het adenosine, een belangrijke pijnremmer.

De pijnremmende effecten van APS zijn aangetoond in de praktijk. Ook het werkingsmechanisme daarvan is wetenschappelijk verklaarbaar op basis van de wijzigingen in de concentraties van de lichaamseigen pijnremmende stoffen in het bloed.

APS wordt nogal eens verward of vergeleken met het TENS apparaat (Transcutane Electro Neuro Stimulatie) of acupunctuur. De werking en effecten zijn echter niet met elkaar te vergelijken. APS therapie leidt tot herstel en pakt de oorzaak van de pijn aan. APS en TENS kunnen elkaar echter wel mooi aanvullen.

APS therapie is geen alternatieve geneeswijze. Het is in 1992 ontwikkeld in Zuid Afrika en is in 1998 in Genève bekroond voor de beste medische uitvinding.